บริษัท เอ.เอ็ม.โอ.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
โทร 087-122-2245 ติดต่อคุณจริยะ LINEID:jdai9999
  • th

ครุภัณฑ์สำนักงาน (ราชการ)


ครุภัณฑ์สำนักงาน (ราชการ)

หมวดหมู่
ดูสินค้า ทั้งหมด
เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น LX65 (ทำลายเอกสาร 10 แผ่น ตัดละเอียด)

เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น LX65 (ทำลายเอกสาร 10 แผ่น ตัดละเอียด) ราคา 6,490.00 บาท ทำลายเอกสารได้ครั้งละ 10 แผ่น ( A4 / 70 แกรม ) เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดละเอียด ( Cross Cut )

สอบถาม
เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น LX85 (ทำลายเอกสาร 10 แผ่น ตัดละเอียด)

เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น LX85 (ทำลายเอกสาร 10 แผ่น ตัดละเอียด) ราคา 8,890.00 บาท ทำลายเอกสารได้ครั้งละ 12 แผ่น (A4/70 แกรม) เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดละเอียด ( Cross Cut )

สอบถาม
เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น 99ci (ทำลายเอกสาร 10 แผ่น ตัดละเอียด)

เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น 99ci (ทำลายเอกสาร 10 แผ่น ตัดละเอียด) ราคา 17,900.00 บาท ใช้ย่อยทำลายกระดาษเอกสาร จำนวนแผ่นในการย่อย 18 แผ่น/ครั้ง ทำลายเอกสารแบบตัดละเอียด ( Cross Cut )

สอบถาม
เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น 125Ci (ทำลายเอกสาร 20 แผ่น ตัดละเอียด)

เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น 125Ci (ทำลายเอกสาร 20 แผ่น ตัดละเอียด) ราคา 24,900.00 บาท ทำลายเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น (A4 / 70 แกรม) เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดละเอียด ( Cross Cut ) มี New Technology 100% Jam Proof ป้องกันการใส่กระดาษมากเกินไป

สอบถาม
เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น 225i (ทำลายเอกสาร 20 แผ่น ตัดตรง)

เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น 225i (ทำลายเอกสาร 20 แผ่น ตัดตรง) ราคา 33,900.00 บาท ทำลายเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น ทำลายเอกสาร ตัดเป็นเส้นตรง ( Strip Cut ) สามารถทำลาย ลวดเย็บ ลวดเสียบ บัตรเครดิต แผ่น CD ได้

สอบถาม
เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น 225Ci (ทำลายเอกสาร 20 แผ่น ตัดละเอียด)

เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น 225Ci (ทำลายเอกสาร 20 แผ่น ตัดละเอียด) ราคา 36,900.00 บาท ทำลายเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น (A4/70 แกรม) เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดละเอียด ( Cross Cut ) สามารถทำลาย ลวดเย็บ ลวดเสียบ บัตรเครดิต แผ่น CD ได้

สอบถาม
เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น 325ci (ทำลายเอกสาร 20 แผ่น ตัดละเอียด)

เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น 325ci (ทำลายเอกสาร 20 แผ่น ตัดละเอียด) ราคา 49,800.00 บาท เครื่องย่อยกระดาษ เครื่องทำลายเอกสาร ทำลายเอกสารได้ครั้งละ 22 - 24 แผ่น (A4/70 แกรม) ทำลายเอกสารแบบตัดละเอียด ( Cross Cut )

สอบถาม
เครื่องทำลายเอกสาร KOSTAL รุ่น KS-8245CD (ทำลายเอกสาร 30 แผ่น)

เครื่องทำลายเอกสาร KOSTAL รุ่น KS-8245CD (ทำลายเอกสาร 30 แผ่น) ราคา 49,900.00 บาท ทำลายเอกสารได้ครั้งละ 30 แผ่น (A4/70 แกรม) ทำลายเอกสารแบบตัดละเอียด ( Cross Cut ) ขนาดกระดาษที่ย่อย 4 x 40 มิลลิเมตร

สอบถาม
เครื่องนับคน ด้วยเซนเซอร์อินฟาเรด รุ่น PEM7D (ห้องสมุด)

เครื่องนับคน ด้วยเซนเซอร์อินฟาเรด รุ่น PEM7D (ห้องสมุด) ราคา 8,900.00 บาท นับจำนวนคน เช่น โรงเรียน ห้องสมุด ห้องอาหาร และ หน่วยงานในท้องถิ่น ห้างสรรพสินค้า งาน Event เป็นต้น

สอบถาม
เครื่องนับจำนวนคน ด้วยเซนเซอร์อินฟาเรด รุ่น PEM7D ( 2 เครื่อง) ( Counter For Mini IR SECURITY SYSTEM )

เครื่องนับจำนวนคน ด้วยเซนเซอร์อินฟาเรด รุ่น PEM7D ( 2 เครื่อง) ( Counter For Mini IR SECURITY SYSTEM ) (นับเข้าและนับออก) ราคา 15,800.00 บาท นับจำนวนคน เช่น โรงเรียน ห้องสมุด ห้องอาหาร และ หน่วยงานในท้องถิ่น ห้างสรรพสินค้า งาน Event เป็นต้น

สอบถาม
เครื่องเจาะกระดาษมือโยกและเข้าเล่มมือโยก รุ่น Mac Comb240

เครื่องเจาะกระดาษมือโยกและเข้าเล่มมือโยก รุ่น Mac Comb240 ราคา 11,900.00 บาท เจาะกระดาษแบบ 24 รู (24 ห่วง) เข้าเล่มขนาดความยาวเอกสาร กระดาษ A4 เจาะกระดาษได้ถึง 20 แผ่น/ครั้ง เข้าเล่มเอกสารได้หนาไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว

สอบถาม
เครื่องเจาะกระดาษมือโยกและเข้าเล่มมือโยก Fellowes รุ่น Galaxy 500

เครื่องเจาะกระดาษมือโยกและเข้าเล่มมือโยก Fellowes รุ่น Galaxy 500 ราคา 13,500.00 บาท แบบเจาะกระดาษมือโยกและเข้าเล่มมือโยก เจาะกระดาษได้ครั้งละ 20 แผ่น/ครั้ง (A4/70 แกรม) เป็นชนิดสันห่วง 21 ห่วง เข้าเล่มหนาไม่ต่ำกว่า 2 นิ้ว

สอบถาม
เครื่องเจาะกระดาษไฟฟ้าและเข้าเล่มมือโยก Fellowes รุ่น Galaxy E 500

เครื่องเจาะกระดาษไฟฟ้าและเข้าเล่มมือโยก Fellowes รุ่น Galaxy E 500 ราคา 17,500.00 บาท แบบเจาะกระดาษไฟฟ้าและเข้าเล่มมือโยก เจาะกระดาษได้ครั้งละ 20 แผ่น/ครั้ง เป็นชนิดสันห่วง 21 ห่วง เข้าเล่มหนาไม่ต่ำกว่า 2 นิ้ว

สอบถาม
เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่มมือโยก Fellowes รุ่น Orion 500 (โอเรียน 500)

เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่มมือโยก Fellowes รุ่น Orion 500 (โอเรียน 500) ราคา 18,900.00 บาท สามารถเข้าเล่มเอกสารโดยใช้สันห่วงพลาสติกขนาดต่างๆได้ สามารถเจาะเอกสาร ความยาวขนาด A4 ได้ 21 รูเจาะ เจาะกระดาษได้ครั้งละ 20 แผ่น

สอบถาม
เครื่องทำลายกล่องกระดาษ KOSTAL รุ่น CB-410

เครื่องทำลายกล่องกระดาษ KOSTAL รุ่น CB-410 ราคา 69,900.00 บาท เครื่องแข็งแรง ทนทาน ใบมีดผลิตมาเพื่อทำลายกล่องกระดาษ และ ลังกระดาษโดยเฉพาะ

สอบถาม
 เครื่องเจาะกระดาษไฟฟ้าและเข้าเล่มมือโยก รุ่น TCC-210EPB

เครื่องเจาะกระดาษไฟฟ้าและเข้าเล่มมือโยก รุ่น TCC-210EPB ราคา 21,900.00 บาท แบบเจาะกระดาษไฟฟ้าและเข้าเล่มมือโยก เจาะกระดาษได้ครั้งละ 17 แผ่น/ครั้ง เป็นชนิดสันห่วง 21 ห่วง

สอบถาม
เครื่องเจาะกระดาษไฟฟ้าและเข้าเล่มมือโยก รุ่น TCC-2100E

เครื่องเจาะกระดาษไฟฟ้าและเข้าเล่มมือโยก รุ่น TCC-2100E ราคา 22,900.00 บาท แบบเจาะกระดาษไฟฟ้าและเข้าเล่มมือโยก เป็นเครื่องเจาะกระดาษไฟฟ้าและเข้าเล่มเอกสารโดยใช้มือโยก เครื่องเจาะกระดาษไฟฟ้าและเข้าเล่มมือโยก เจาะกระดาษได้ครั้งละ 15 แผ่น/ครั้ง (A4/80 แกรม)

สอบถาม
เครื่องเจาะกระดาษไฟฟ้าและเข้าเล่มมือโยก รุ่น Mac comb240E

เครื่องเจาะกระดาษไฟฟ้าและเข้าเล่มมือโยก รุ่น Mac comb240E ราคา 27,990.00 บาท เป็นเครื่องเจาะกระดาษไฟฟ้าและเข้าเล่มเอกสารโดยใช้มือโยก เครื่องเจาะกระดาษไฟฟ้าและเข้าเล่มมือโยก เจาะกระดาษได้ครั้งละ 20 แผ่น/ครั้ง (A4/70 แกรม) เป็นชนิดสันห่วง 24 ห่วง (เจาะ 21 รู ได้)

สอบถาม
เครื่องสแกนนามบัตร PenPower รุ่น WorldCard Pro

เครื่องสแกนนามบัตร PenPower รุ่น WorldCard Pro ราคา 5,500.00 บาท เป็นเครื่องสแกนนามบัตรที่สามารถสแกนนามบัตรขนาด A6 อ่านข้อมูลและเก็บรูปภาพของนามบัตรได้

สอบถาม
เครื่องเย็บกระดาษไฟฟ้า Kw-trio รุ่น 05014

เครื่องเย็บกระดาษไฟฟ้า Kw-trio รุ่น 05014 ราคา 5,990.00 บาท สามารถเย็บกระดาษได้ตั้งแต่ 2 - 80 แผ่น (70 แกรม) ปรับความลึกกระดาษสอดเข้าเครื่องได้ 2 - 25 มิลลิเมตร ใส่ Staple ด้านหน้า เพื่อความสะดวกในการใช้งาน

สอบถาม